10 podstawowych rodzajów logo

1. Logotyp (ang. wordmark): to logo, które składa się z napisu, zwykle nazwy firmy lub marki. Logotypy są proste i łatwe do zapamiętania, a ich siła tkwi w rozpoznawalności marki.

2. Monogram (ang. lettermark): to logo, które składa się z inicjałów nazwy firmy lub marki. Monogramy są często stosowane, gdy nazwa firmy jest długa lub trudna do zapamiętania.

3. Symbol (ang. Pictorial mark): to logo, które składa się z graficznego elementu, który reprezentuje firmę lub markę. Symbole są skuteczne w budowaniu wizerunku marki, gdy są łatwe do zapamiętania i wizualnie przyciągające uwagę.

4. Kombinacja logotypu i symbolu (ang. Combination mark): to logo, które łączy w sobie elementy logotypu i symbolu, tworząc kompleksową identyfikację wizualną firmy lub marki.

5. Emblemat (ang. emblem): to logo, które składa się z tekstu otoczonego przez symbol lub graficzny element. Emblematy są często stosowane przez organizacje sportowe i wojskowe oraz w sektorze luksusowych marek odzieżowych.

6. Abstrakcyjny symbol (ang. Abstract mark): to logo, które składa się z abstrakcyjnego graficznego elementu, który reprezentuje firmę lub markę.

7. Logo mascot (ang. Mascot logo): to logo, które składa się z postaci, postaci zwierzęcej lub innego stworzenia, które reprezentuje firmę lub markę.

8. Logo typograficzne (ang. Typographic logo): to logo, które składa się z unikalnie zaprojektowanego tekstu, który reprezentuje firmę lub markę.

9. Logo w formie pieczęci (ang. Seal logo): to logo, które składa się z tekstu i graficznego elementu, które są otoczone okręgiem lub prostokątem, aby przypominać pieczęć.

10. Logo w formie litery (ang. Letterform logo): to logo, które składa się z pojedynczej litery, która reprezentuje firmę lub markę i jest zaprojektowana w unikalny sposób.

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić.