Zastrzeżenie logo i nazwy firmy

zastrzeżenie nazwy i logo

Jakie są procedury związane z rejestracją nazwy i logo firmy?

Twoja firma musi mieć nazwę, a także własne rozpoznawalne logo. Jest to bardzo istotne w tworzeniu wizualnej reprezentacji marki. Logo musi idealnie odzwierciedlać niszę rynkową Twojego biznesu i osobowość znaku firmowego. Powinno być również na tyle unikatowe, aby wyróżnić firmę na tle konkurencji. Zarówno logo, jak i nazwę firmy można porównać do DNA, które nierozerwalnie wiąże się z marką, dlatego fundamentalną kwestią jest ochrona ich przed różnego rodzaju nadużyciami. Będąc przedsiębiorcą musisz dbać o wizerunek swojej firmy. Przekonaj się, jak możesz to zrobić!

 

Możesz zastrzec logo i nazwę firmy poprzez zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Dzięki podjęciu takiego kroku stajesz się formalnym właścicielem swojej marki. Rejestracja znaku towarowego chroni Cię też przed utratą praw do niego, jeśli jakaś inna firma używa tej samej lub bardzo podobnej nazwy. Ale to nie wszystko, oprócz tego zyskujesz ochronę nie tylko w kraju, ale również w Europie i na świecie.

 

Czy rejestracja nazwy firmy i logo jest obowiązkowa?

Żaden przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrowania ani nazwy swojej firmy, ani jej logo. Możesz działać na rynku przez wiele lat bez konieczności ewidencjonowania obu w Urzędzie Patentowym. Jednak warto spojrzeć na to nieco szerzej, posługując się prostym przykładem ubezpieczenia na życie – póki nie ulegniesz wypadkowi możesz mieć wrażenie, że płacenie comiesięcznych składek to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ale jeśli stanie Ci się coś złego, zachorujesz lub złamiesz rękę czy nogę, to ubezpieczenie może okazać się jednym ratunkiem przed poważnymi kłopotami finansowymi.

 

Dla firmy rozpoznawalna marka i logo stanowią jedno z ważniejszych aktywów, na których klienci koncentrują swoje pozytywne skojarzenia. Z tego powodu warto zarejestrować to, co dla Twojego biznesu najcenniejsze. Co mówi prawo? Zgonie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. o Prawie własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.) znakiem towarowym może być słowo, fraza, symbol lub wzór albo ich kombinacja, a także dźwięk, które służą do odróżnienia jednego producenta lub sprzedawcy od innych działających w tej samej dziedzinie działalności i oferujących te same produkty lub usługi. Jeśli nadal zastanawiasz się nad tym jak i gdzie zarejestrować logo swojej firmy, rozważ też inne wspomniane oznaczenia, które w przyszłości mogą okazać się ważne. Zanim jednak zarejestrujesz znak towarowy powinieneś mieć świadomość, że musi on spełniać pewne warunki. Najprościej rzecz ujmując, aby rejestracja była możliwa znak towarowy musi służyć do zarabiania na nim. Używanie logo swojej firmy bez rejestracji sprawia, że staje się ono „powszechne”. Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę. Rozwijając biznes często zapominają lub wręcz bagatelizują kwestię ochrony nazwy i logo co jest dużym błędem, ponieważ zaniedbania na tym polu mogą doprowadzić do kradzieży. Tylko rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym gwarantuje ochronę przed przykrymi konsekwencjami.

 

Czy bez rejestracji nazwa i logo są chronione?

W pewnym sensie tak, ale poziom tej ochrony jest bardzo niski. Zarówno prawa autorskie, jak i znaki towarowe zapewniają doskonały sposób ochrony oryginalnych pomysłów przed wykorzystaniem ich jako cudzej własności. To bez wątpienia najważniejsza korzyść, jaką ci oferują.  Bez rejestracji bardzo trudno jest udowodnić, że przysługują Ci prawa do marki, natomiast na dokumencie z Urzędu Patentowego widnieją takie informacje o tym, kto jest właścicielem praw, od kiedy, jakie towary lub usługi podlegają ochronie oraz czy chronione jest logo czy nazwa.

 

Znaki towarowe nigdy nie wygasają, więc dopóki używasz swojego znaku towarowego do identyfikowania źródła Twoich produktów lub usług, ludzie będą po nim identyfikować Twoją firmę. To cenny zasób i bardzo skuteczne narzędzie, które może błyskawicznie zakomunikować wizerunek Twojej firmy oraz produktów lub usług, które oferujesz klientom. Co ciekawe możesz zarejestrować znak towarowy nawet jeśli formalnie go jeszcze nie używasz. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy planują w przyszłości założyć firmę.

 

Gdzie zarejestrować nazwę firmy i logo?

Rejestracja znaku towarowego jest przedsięwzięciem, które w przyszłości przyniesie wiele korzyści i nie chodzi tutaj tylko o ochronę prawną. Szalenie istotny jest tutaj aspekt czysto marketingowy. Znaki towarowe, które są zarejestrowane otrzymują specjalny znak ®, który w znaczący sposób wpływa na wizerunek marki. Dzięki niemu firma zyskuje prestiż i buduje zaufanie wśród klientów.

 

Chcąc zarejestrować nazwę i logo firmy masz trzy możliwości, które wynikają z obowiązujących przepisów i norm prawnym. Możesz wybrać rejestrację o zasięgu krajowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, europejskim w EUIPO, czyli Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej, a także światowym poprzez WIPO – Światową Organizację Własności Intelektualnej. W tym ostatnim wariancie musisz wziąć pod uwagę fakt, że rejestracja może zostać przeprowadzona tylko w krajach należących do wspomnianej organizacji.

 

Jak zarejestrować logo i nazwę w UPRP?

Jeśli działasz na rynku krajowym i chcesz zarejestrować logo i nazwę musisz zgłosić się do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W dzisiejszych czasach cała procedura może być przeprowadzona online.

 

W pierwszej kolejności trzeba złożyć odpowiedni wniosek, w którym zostanie przedstawiony znak towarowy, a także wskazać towary i usługi zgodne z klasyfikacją nicejską oraz dokonać opłaty w wysokości 400 zł dla wniosku złożonego przez internet lub 450 zł w przypadku wniosku w formie papierowej. Każde rozbudowanie o dodatkową klasę towarową wiąże się z dopłatą 120 zł. Kolejnym wydatkiem jest opłata w wysokości 100 zł za złożenie oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa. Załatwienie formalności przez pełnomocnika to 17 zł opłaty skarbowej za taką czynność.

 

W tym momencie Urząd Patentowy sprawdzi Twoje zgłoszenie pod względem formalnym: czy dokumentacja jest kompletna oraz czy wniosek został prawidłowo wypełniony i czy została dokonana opłata od złożenia. W przypadku jakichkolwiek braków zostaniesz poproszony o uzupełnienie dokumentów. Będziesz mieć  na to ograniczony czas.

 

Następnie Urząd Patentowy ujawni Twoje zgłoszenie i jeśli nie zaistnieją żadne okoliczności wykluczające objęcie znaku towarowego ochroną, umieści informację w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu rozpocznie się 3-miesięczny termin na złożenie sprzeciwu przez osoby trzecie.

 

Jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu ostatnim etapem będzie wydanie decyzji na podstawie, której zgłoszony przez Ciebie znak towarowy zostanie objęty ochroną i trafi do odpowiedniego rejestru.

 

Jak zarejestrować logo i nazwę w EUIPO?

Procedura rejestracji logo i nazwy firmy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej jest bardzo podobna do tej w UPRP. Wyraźną różnicę widać w kosztach, które będziesz musiał ponieść. Kształtują się one w następujący sposób:

  • rejestracja w jednej klasie to 850 €,
  • rozszerzenie katalogu rejestracji o każdą koleją klasę to dodatkowe 50 €,
  • opłata za złożenie wniosku w formie papierowej to koszt 1000 €.

 

W dalszej części postępowanie rejestracyjne jest takie jak w Polsce.

 

Jak zarejestrować logo i nazwę w WIPO?

Jeśli chcesz zarejestrować nazwę firmy i logo w Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej musisz najpierw przejść całą procedurę na szczeblu krajowym. W żaden sposób nie można tego ominąć, co więcej rejestrację w WIPO dokonuje się za pośrednictwem UPRP.

 

Siedziba WIPO znajduje się w Genewie i do tamtejszego biura zostanie przekazany Twój wniosek, w którym muszą znaleźć się dokładnie te same informacje co w przypadku UPRP i EUIPO. Kluczowe jest to, że dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski.

 

Podsumowanie

Twój znak towarowy służy do powiadamiania innych, że produkty, nazwa i logo Twojej firmy są Twoją własnością. Masz więc wyłączne prawo do korzystania z nich w związku ze swoją działalnością. Rejestracja znaku towarowego jest najlepszą ochroną przed naruszeniami ze strony innych przedsiębiorców, ponieważ pozwala Ci podjąć odpowiednie kroki prawne, aby uzyskać zadośćuczynienie.

Chcesz zastrzec swoje logo? – napisz do nas

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić.