TM ™, R ®, C © – co oznaczają przy logo ?

TM ™, R ® i C © to symbole oznaczające różne rodzaje praw własności intelektualnej i chroniące różne elementy marki.

TM ™ oznacza znak towarowy, co oznacza, że nazwa, slogan, symbol lub inny znak jest używany w handlu jako oznaczenie towarów lub usług, ale nie został jeszcze zarejestrowany przez urząd patentowy. Użycie tego symbolu wskazuje, że osoba lub firma uważa ten znak za swój znak towarowy.

R ® oznacza zarejestrowany znak towarowy. Oznacza to, że nazwa, slogan, symbol lub inny znak został zarejestrowany przez urząd patentowy i jest prawnie chroniony. Użycie tego symbolu wskazuje, że osoba lub firma ma zarejestrowany znak towarowy.

C © oznacza prawa autorskie, a nie znak towarowy. Oznacza to, że dana praca, taka jak logo, jest chroniona prawem autorskim i nie może być używana lub kopiowana bez zgody właściciela praw autorskich. Użycie tego symbolu wskazuje, że logo lub inny element marki jest chroniony prawem autorskim.

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić.