EDiTE

EDiTE - projekt logo dla branży edukacyjnej

EDiTE

Opracowanie projektu logo dla “EDiTE – European Doctorate in Teacher Education. Projekt koordynowany przez DOLNOŚLĄSKĄ SZKOŁĘ WYŻSZĄ we Wrocławiu.